Tarihçemiz

Yoncalı ve çevresi tarihi MÖ 3000’li yıllara kadar uzanan oldukça eski bir yerleşim alanıdır. MÖ 2500-3000 yıllarında Yoncalı ve Bulanık çevresinde Nobi’ler yaşamış ve bu yörede “Gobin” adlı bir kasaba kurmuşlardır. Daha sonra bölgeye Urartular hakim olmuşlardır. Bilahare 1071 Malazgirt Zaferi’ne kadar bölgede Bizans hakimiyeti yaşanmıştır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun parçalanmasından sonra, 1555 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Muş’un Akkoyunlular dan alınmasına kadar bölge Akkoyunluların hakimiyeti altında kalmıştır.

Yoncalı 1884 yılında Muş Sancağına, Bitlis Vilayetine bağlanmıştır. 1927 yılında Muş’un İl olması İtibarı ile Muş’a bağlanmış ve Bulanık ilçesi ile birlikte I. Dünya Savaşı’nda bir süre Rus işgalinde kalmış, 6 Nisan 1918’de Bulanık’la birlikte işgalden kurtulmuştur.

1927-1950’li yıllardan sonra bölgenin yapısına bağlı olarak gelip buralara yerleşen göçmenler, tamamen olmasa da Yoncalı’dan, 1970’lerde eğitim ve iyi yaşam koşulları nedeniyle batıya göçler başlamıştır. Ağırlıklı olarak Bursa, İzmir (Menemen), Manisa ve İstanbul tercih edilmiştir. Bir kısmı ise yine Yoncalı’da kalmıştır.

Kültür

Beldede Kürt ve Karapapak/Terekeme Türkleri kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır. Yurt içinde ve dışında başarılı olmuş birçok Yoncalı’lı vardır.

Coğrafya

Yoncalı; Muş ili ile Bulanık-Ağrı karayolu üzerinde kurulu olup il merkezine uzaklığı 100, Bulanık ilçesine 8, Ağrı iline, 160 km. uzaklıktadır.

Güneyinde Bilican Dağı ve Karasu Deresi, batısındada Varto İlçesi, Karaağıl, Balotu, Arakonak Köyleri, doğusunda Bulanık ilçesi, kuzeyinde Murat nehri bulunan ve tam ortasından Körsu Akarsu’yu geçen şirin bir beldedir.

Belde, Doğu Anadolu’ya özgü iklim yapısına sahip olup; yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır.

Nüfus

Yoncalı Beldesi, Muş’un En büyük ilçesi olan Bulanık’ın nüfusu yaklaşık 5800 olan ve 850 haneden oluşmuş en büyük beldesidir.

Belediye ve 3 mahalle muhtarlığı ile yönetilir.

Yıllara gÖre köy nüfus verileri

2007      2.014

2000      4.663

1997      2.041

1990      3.143

Ekonomi

Yoncalı halkının geçim kaynağı bitkisel üretim ve hayvancılıktır. Şekerpancarı üretimi halen önemini korumaktadır.

Altyapı bilgileri

Yoncalı 1987 yılında “belde” olma hakkını kazanmış ve aynı yıl yapılan yerel seçimlerden sonra belediye olmuştur. Beldede 2 ilköğretim okulu ve bir de sağlık ocağı vardır. Ayrıca belediye binası ve personeli mevcuttur.

KAPAT